BAZANARZEDZI.PL - wypożyczalnia narzędzi specjalistycznych
sprzedaż workowanych kruszyw ozdobnych drogowych i asfaltu

kruszywa drogowe i asfalt na zimno

Kruszywa drogowe
Na podjazdy i ścieżki chodnikowe
Dolomitowe, grysy, tłucznie i inne
oraz asfalt na zimno!
Po rozpakowaniu gotowy do użycia!
Możliwość skutecznego łatania dziur, wygładzania podjazdów, wjazdów itp.
Kruszywa drogowe i asfalt są workowane

Kruszywa drogowe